Domov (snáď to o tých mozgoch platí aj pre Slovensko)

domov – “Čudujem sa, že chceš opustiť túto peknú krajinu a vrátiť sa do vyprahnutej a sivej, ktorú si nazvala Kansas.” – “Čuduješ sa preto, lebo nemáš rozum, – odpovedalo mu dievča. “Nezáleží na tom, či je náš domov vyprahnutý a sivý. My ľudia z mäsa a kostí žijeme radšej tam, ako v nejakej inej krajine, nech by bola akákoľvek pekná. Domovu sa nijaké miesto nevyrovná.” Strachopud si vzdychol: “Jasné, že tomu nemôžem rozumieť. Keby ste mali aj vy hlavy vypchaté slamou ako ja, žili by ste možno radšej na pekných miestach a v Kansase by neboli nijakí ľudia. Pre Kansas je to vlastne šťastie, že máte mozgy.” L.Frank Baum – Čarodejník z krajiny Oz