2+2=5

svetonázor

Svojim spôsobom sa svetonázor Strany najlepšie presadzuje u ľudí, ktorí ho nedokážu pochopiť. Tých možno prinútiť, aby prijali aj najočividnejšie prekrúcanie reality, lebo nikdy plne nepochopia obludnosť požadovaného a nezaujímajú sa príliš o verejné záležitosti, aby postrehli, čo sa deje. Vďaka nedostatku súdnosti zachovávajú si zdravý rozum. Jednoducho všetko zhltnú a zhltnuté im neuškodí, lebo nezanecháva za sebou nijaké reziduá, tak ako zrnko obilia prejde nestrávené vtáčím telom.

                                                                                                                                      George Orwell – 1984